Zjawiska często podawane są w czasie UTC. Proszę pamiętać by do czasu UTC należy dodać +1 godzinę, gdy obowiązuje czas zimowy lub +2 godziny, gdy jest czas letni.

Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

Koniunkcja Księżyca i Plejad

W dniu 8 marca 2022 nastąpi koniunkcja Księżyca z gromadą otwartą Plejad, która znajduje się w gwiazdozbiorze Byka. Obserwacje najlepiej rozpocząć około godziny 19, gdy niebo będzie już ciemne, a obiekty wysoko.

Obserwacje Księżyca

Rynek w Myślenicach Rynek, Myślenice

Obserwacje Księżyca to jedna z najprostszych, a zarazem bardzo ciekawa obserwacja astronomiczna. Podczas organizowanych obserwacji będziemy podziwiać naszego naturalnego satelitę przy pomocy teleskopu, co pozwoli na dostrzeżenie większej ilości szczegółów na powierzchni. Zobaczyć będzie można morza i kratery jakimi pokryta jest powierzchnia Księżyca.

Koniunkcja Księżyca i Urana

Koniunkcja Księżyc i Uran w odległości - 0°32`o godz.  17:47 UTC (+2 godziny CEST) i można będzie obserwować Księżyc zaraz po nowiu i w jego okolicy planetę Uran. Z racji na niską jasność Urana jest to oczywiście obserwacja za pomocą lornetki lub teleskopu.

Międzynarodowy Tydzień Ciemnego Nieba 2022 – “Odkryj Noc”

Międzynarodowy Tydzień Ciemnego Nieba 2022 (22-30 kwietnia) Może wydawać się nieszkodliwe, ale zanieczyszczenie światłem ma daleko idące konsekwencje, które są szkodliwe dla wszystkich żywych istot. Efektywne oświetlenie zewnętrzne zmniejsza zanieczyszczenie światłem, prowadząc do lepszej jakości życia dla wszystkich. International Dark Sky pracuje nad zapewnieniem lepszego oświetlenia społecznościom na całym świecie, aby całe życie mogło się […]

Maksimum aktywności roju Kwadrantydów

Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego już gwiazdozbioru Kwadrantu Ściennego – łac. Quadrans Muralis (obecnie część Wolarza), a jego radiant jest położony na pograniczu Wolarza, Herkulesa i Smoka. Prędkość meteorów wynosi ok. 41 km/s, co jest wartością średnią w porównaniu z wolnymi Capricornidami, a bardzo szybkimi Leonidami. Aktywność roju jest wysoka i wynosi w maksimum 120 […]