Koniunkcja Księżyca i Marsa

Koniunkcja Księżyc i Mars w odległości – 0°39′, obiekty najbliżej siebie będą o godzinie godz. 00:45 UTC.
Zachęcam do obserwacji wczesnym rankiem 4 grudnia 2021 roku, niestety w chwili największego zbliżenia na niebie tych obiektów znajdować się one będą pod horyzontem.