Filtr Dark Blue 1 1/4″ (#2458302) 435 nm

Filtr Ciemnoniebieski jest używany do obserwacji tarczy Jowisza. Odcinając barwę czerwoną i pomarańczową powoduje on przyciemnienie szczegółów takich jak pasy, pozwala on dostrzec Wielką Czerwoną Plamę. W przypadku tych obiektów pozwala on na wyróżnienie ostrych granic pomiędzy jasnymi strefami a pasami.

W przypadku obserwacji Marsa filtr ten przydaje się do obserwacji czap polarnych przyciemniając silnię powierzchnię planety i wywołując duży kontrast pomiędzy powierzchnią a czapami. Niekiedy też w filtrze tym widoczne są burze pyłowe.

Na Saturnie poprawia się widoczność delikatnych szczegółów, bardziej kontrastowo widoczne są też pierścienie planety.

W przypadku Wenus użycie tak ciemnego filtru może przynieść poprawę jakości obrazu. Jest to filtr który stwarza największe szanse na wizualne obserwacje delikatnych struktur tworzonych przez chmury.

Przy obserwacjach komet filtr niebieski pozwala na poprawę widoczności warkocza jonowego.