Frank Drake, czyli naukowe poszukiwanie obcych cywilizacji i życia we Wszechświecie

Frank Drake to amerykański astronom i astrofizyk, który jest znany głównie ze swojego wkładu w poszukiwanie inteligentnych cywilizacji pozaziemskich oraz za opracowanie równania znanego jako Równanie Drake’a. To narzędzie matematyczne ma na celu oszacowanie liczby technologicznie zaawansowanych cywilizacji w naszej Galaktyce, zdolnych do komunikacji radiowej.

Jego najważniejszym osiągnięciem jest organizacja w 1960 roku pierwszego projektu SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) – “Poszukiwania Inteligencji Pozaziemskiej”. Projekt ten miał na celu wykorzystanie radioteleskopów do nasłuchiwania sygnałów radiowych, które mogłyby pochodzić od cywilizacji pozaziemskich. Jego praca była pionierska w dziedzinie poszukiwań życia poza Ziemią i otworzyła drogę do dalszych badań w tym obszarze.

Równanie Drake’a, które zostało stworzone przez Drake’a w 1961 roku podczas spotkania w Green Bank, jest próbą oszacowania liczby zaawansowanych cywilizacji w naszej Galaktyce, które mogłyby komunikować się za pomocą fal radiowych. Równanie to ma postać:

gdzie:

 • to liczba cywilizacji w Galaktyce, z którymi moglibyśmy nawiązać kontakt.
 • to średnia roczna liczba powstawania gwiazd w Galaktyce.
 • to frakcja tych gwiazd, które mają planety krążące wokół siebie.
 • to średnia liczba planet, które mogą potencjalnie podtrzymywać życie na planecie.
 • to frakcja planet, na których faktycznie rozwija się życie.
 • to frakcja planet, na których rozwija się życie inteligentne.
 • to frakcja tych cywilizacji, które są zdolne do komunikacji radiowej.
 • to czas trwania cywilizacji, podczas którego są one zdolne do komunikacji.

Jest istotne zaznaczyć, że wiele wartości w tym równaniu jest obecnie trudnych do dokładnego oszacowania, co sprawia, że liczba cywilizacji w Galaktyce może być bardzo różna w zależności od przyjętych założeń.

Frank Drake i jego praca w dziedzinie SETI oraz równanie Drake’a odegrały kluczową rolę w ustanowieniu dyskusji naukowej na temat poszukiwań życia pozaziemskiego oraz ilości potencjalnych cywilizacji w kosmosie. Jego praca inspiruje nadal wiele badan nad tą tematyką, chociaż projekt SETI nie znalazł dotąd potwierdzenia istnienia inteligentnych sygnałów pozaziemskich.

Czy Drake się myli?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Frank Drake się mylił, ponieważ wiele zależy od założeń i niepewności związanych z poszczególnymi składowymi jego równania oraz ogólnym kontekstem w jakim to równanie zostało opracowane. Poniżej przedstawiam kilka punktów do rozważenia:

 1. Założenia: Równanie Drake’a opiera się na wielu założeniach dotyczących m.in. częstości powstawania gwiazd, istnienia planet, rozwoju życia i życia inteligentnego. Wiele z tych wartości jest obecnie trudnych do dokładnego oszacowania i może się znacznie różnić od rzeczywistości.
 2. Brak dowodów: Mimo wieloletnich poszukiwań, projekt SETI nie znalazł dotąd przekonujących dowodów na istnienie inteligentnych sygnałów pochodzących od cywilizacji pozaziemskich. To nie oznacza jednak, że cywilizacje takie nie istnieją, ale brak konkretnych dowodów stawia pod znakiem zapytania skuteczność metody.
 3. Różnorodność życia: Równanie Drake’a zakłada pewne uniwersalne założenia dotyczące warunków koniecznych do powstania życia i życia inteligentnego. Jednakże życie w kosmosie może przyjmować różne formy i być oparte na zupełnie innych podstawach, niż te znamy na Ziemi.
 4. Skomplikowana natura: Poszukiwanie życia pozaziemskiego jest zadaniem skomplikowanym i wieloaspektowym. To nie tylko kwestia technicznej zdolności do wykrywania sygnałów radiowych, ale także zrozumienia potencjalnych form życia, ich technologii komunikacyjnych i ewolucji kulturowej.

Warto zaznaczyć, że praca Franka Drake’a oraz jego równanie miały istotny wpływ na rozwój dyskusji naukowej na temat życia pozaziemskiego oraz inspirują nadal badania w tej dziedzinie. Nawet jeśli jego równanie może się wydawać uproszczone lub oparte na wielu założeniach, to dalej jest cennym narzędziem w kontekście rozważań na temat ewolucji i dystrybucji życia w kosmosie.

______________________
Spodobał Ci się wpis ? To postaw kawę Postaw mi kawę na buycoffee.to


Zostań Patronem !

_______________________
Informacje bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową