Lekcje i pokazy astronomii dla uczniów poszczególnych etapów edukacji

Astronomia to jedyna gałąź nauki która skupia w sobie inne dziedziny zarówno nauk przyrodniczo – matematycznych jak i historycznych oraz możemy doszukać się w niej sporej ilości elementów humanistycznych. To nauka która pokazuje prawa rządzące Wszechświatem i ich wpływem na los Ziemi i człowieka. A jako taka jest obecnie pomijana w procesie eduka­cyjnym.

Jak obecnie jest nauczana astronomia ? Na to pytanie odpowiedź jest bardzo pro­sta i jednoznaczna w obecnym programie szkól III i IV etapu edukacyjnego astronomia lub ra­czej jej podstawowe elementy są traktowane bardzo pobieżnie i ogólnikowo. Z analizy progra­mu oraz podręczników oraz programu zawierającego minima programowe dla gimnazjum, li­ceum czy technikum pewne elementy astronomii możemy zaobserwować w przedmiotach : geografia i fizyka. Co wzbudza duże zaniepokojenia nawet w profilu IV etapu nauczania mate­matyczno – fizycznym, astronomia traktowana jest bardzo wybiórczo. Odstąpiono od przed­miotu fizyka z elementami astronomii i elementy te są bardzo zatarte.

W dzisiejszych czasach astronomia jest nauką która bardzo burzliwie i szybko się rozwi­ja co jest spowodowane zarówno postępem innych nauk powiązanych (fizyka, chemia, mate­matyka) oraz coraz doskonalszymi instrumentami pozwalającymi prowadzić obserwacje astronomiczne. A zarazem jest to jedyna nauka w której miłośnicy i pasjonacie mogą współ­pracować z zawodowymi astronomami oraz prowadzić wspólne projekty. Bardzo duża liczba zaawansowanych projektów naukowych nie mogła by się w ogóle odbyć gdyby nie obserwacje miłośników astronomii dysponujących obecnie coraz lepszym zapleczem sprzętowym oraz bardzo dogłębna wiedzą. A zarazem jest to dziedzina która jako nieliczna pozwala na dokona­nie samodzielnych odkryć bez zaawansowanych narzędzi obserwacyjnych czy labolatoriów. Zawodowi astronomowie dostrzegając duży potencjał jaki leży wsród miłośników astronomii oraz ciekawych projektów edukacyjnych chętnie udostępniają swoje dane do analizy właśnie w takich projektach lub proponują poszczególne obserwacje do wykonania dla uprawiających amatorsko te dziedzina wiedzy. Z racji iż analizowana jest olbrzymia liczba danych zawodowi astronomowie nie są samodzielnie w stanie poddać szczegółowej analizie tak olbrzymich baz danych jakie tworzone są przez ośrodki obserwacyjne rozsiane po całym świecie oraz satelity naukowe czy stacje badawcze znajdujące się już na orbitach około ziemskich czy napływające z misji kosmicznych.

 

 

Polska kraj który dał światu Kopernika, Heweliusza czy w ostatnich czasach Wolszczana bardzo zaniedbuje astronomię i nie pokazuje w swoich programach jej zalet i możliwości. Nasz kraj w ostatnich czasach przystąpił do miedzynarodowych projektów takich jak ESO oraz ESA które dają naszym naukowcom oraz młodzieży szkolnej nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy ale współtworzenie projektów oraz zwiedzanie obiektów naukowych i konkursy promujące tę dziedzinę wśród uczniów szkół polskich.
Obecnie organizacje astronomiczne organizują szereg projektów skierowanych zarówno do miłośników astronomii jaki i kierowanych bezpośrednio dla uczniów szkół w zależności od stopnia edukacji czy wiedzy poszczególnych uczestników. Projekty o których mowa to między innymi : NASA SOHO Comet Search, Projekt dla uczniów poszukiwania planetoid, obserwacje gwiazd zmiennych AAVSO oraz liczne projekty Centrum Nauki Kopernik, PTA oraz od niedaw­na ESO (European South Observatory) którego Polska jest członkiem od kwietnia 2015 roku. Poza nie przeciętnymi walorami edukacyjnymi i odkrywczymi projekty te charakteryzuję się bardzo atrakcyjnymi nagrodami którymi niejednokrotnie są wyjazdy do obserwatoriów, CER­Nu czy na przylądek kosmiczny.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem lekcji pokazowej o tematyce astronomicznej lub pogadanki czy pokazu, proszę o kontakt.

Oferuję poprowadzenie pojedynczych zajęć lub pokazów jak i chętnie podejmę się współpracy przy stałych i cyklicznych zajęciach pozalekcyjnych dla grupy uczniów zainteresowanych tematyką astronomii.

Częściowe zaćmienie Słońca – pokazy dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Myślenicach

Uniwersytet Dzieci i Młodzieży w Myślenicach

Prelekcje i pokazy obserwacyjne – Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze